• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Aktywizacja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich rodzin

Od kwietnia do czerwca 2016 r. Fundacja realizuje zadanie pt.: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich rodzin”. Projekt ma na celu  pobudzenie oraz przygotowanie do aktywnego życia jednej z najbardziej narażonych na wykluczenie grupy społecznej, jaką są  osoby niepełnosprawne, przewlekle chore oraz ich rodziny. Program szkolenia i wsparcia został przygotowany w oparciu o trzy uzupełniające się ze sobą obszary tematyczne: aktywizację zawodową, zarządzanie własnymi finansami oraz wykorzystanie najnowszych rozwiązań z zakresu nowoczesnej technologii mobilnej - system IOS/Windows/Android. Program szkolenia obejmuje zajęcia grupowe z zakresu wykorzystania technologii mobilnych oraz konsultacje indywidualne we wszystkich 3 obszarach tematycznych.
Zajęcia grupowe mają na celu wprowadzenie uczestników w świat współcześnie wykorzystywanych technologii mobilnych,  w tym aplikacji pozwalających osobom niepełnosprawnym na zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdobywanie kluczowych kompetencji. Tematyka szkolenia ma także na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Konsultacje, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników,  dotyczą:
•    aktywizacji zawodowej (pomoc w stworzeniu indywidualnej ścieżki kariery, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, doradztwo w efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia),
•    zarządzania własnymi finansami,
•    technologii mobilnych.
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Wojewody Świętokrzyskiego. Jest adresowany do osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, a także ich opiekunów i członków rodzin. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zajęcia i konsultacje prowadzone są w salach w centrum Kielc, w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.