• większa czcionka
 • mniejsza czcionka
 • zmiana kontrastu
Menu

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

WCAG 2.0 przewiduje trzy poziomy dostępności oznaczane jedną, dwiema lub trzema literami A:

poziom A - podstawowy: musi być zapewniony dla całego serwisu internetowego, tak by zdecydowana większość użytkowników strony mogła z niej korzystać

poziom AA - rozszerzony: powinien być zapewniony dla całego serwisu, by większa część użytkowników mogła swobodnie korzystać z serwisu internetowego

poziom AAA - pełny: może być zapewniony, jeśli chcemy, by każdy użytkownik mógł korzystać z serwisu internetowego w sposób komfortowy - jest to bardzo trudne do osiągnięcia.

Z powyższego wynika zatem , że oczekiwania na poziomie AAA są najwyższe, a na poziomie A najniższe.

 

W wytycznych WCAG 2.0 wymieniono wskazówki, które zostały pogrupowane według nadrzędnych zasad:

 

 1. Zasada postrzegalności – każda udostępniona informacja na stronie powinna dać się dostrzec
 2. Zasada operacyjności (funkcjonalności) – możliwość korzystania ze wszystkich funkcji serwisu
 3. Zasada zrozumiałości – każda udostępniona informacja w serwisie powinna być zrozumiała
 4. Zasada solidności (rzetelności) – każda udostępniona informacja w serwisie powinna być przygotowana zgodnie ze standardami

Zasady pozwalają na grupowanie wskazówek, które są głównym elementem dokumentu. Od zasad zaczynają się numery początkowe wytycznych, na przykład wskazówka 1.2 jest częścią pierwszej zasady, a 4.1 – czwartej.
W tym momencie należałoby wyjaśnić czym są owe wytyczne i co zawierają.

Standard WCAG zawiera 12 wytycznych. W bardzo dużym uproszczeniu można je zdefiniować jako:

 

 • G 1.1 – jeżeli treść w serwisie nie jest tekstowa należy dla nie j zapewnić alternatywę tekstową. Dotyczy to elementów takich jak grafiki, fotografie, animacje, filmy, aplety i inne elementy. Tekst alternatywny jest informacją o tym, co zawiera dany element.
 • Wykres - grafika: accessibility WCAG 2.0G 1.2 – jeżeli na stronie znajdują się media dynamiczne, należy dostarczyć dla niej alternatywę np. dodać dla video napisy lub audiodeskrypcję nagrania video.
 • G 1.3 – należy zapewnić możliwość adaptacji treści: powinna być ona prawidłowo oznaczona semantycznie (nagłówki, tabele). Powinna także być prawidłowo określona w kwestii kolejności odczytu informacji w serwisie.
 • G 1.4 – tło strony musi być oddzielone od informacji. Nie można wyróżniać informacji wyłącznie kolorem, kontrast na stronie (pomiędzy literami a tłem) powinien wynosić minimum 1:4,5, a tekst da się powiększyć dwukrotnie.
 • G 2.1 – funkcje muszą być dostępne z poziomu klawiatury.
 • G 2.2 – wystarczający czas dla użytkownika: nie należy stosować treści przesuwających się, migających itp.
 • G 2.3 – brak treści mogącej wywoływać ataki padaczki. Epilepsja może być wywołana poprzez prezentację na stronie treści zawierających błyski i migotanie.
 • G 2.4 – możliwość łatwej nawigacji w serwisie. Należy prawidłowo zorganizować nagłówki i etykiety, zapewnić logiczny fokus elementów strony, ustawić indywidualny tytuł strony.
 • G 3.1 – treść powinna być czytelna i zrozumiała. Należy unikać żargonu, skrótowców itp. Trudne pojęcia powinny być wyjaśnione, a język strony prosty.
 • G 3.2 – serwisy internetowe powinny działać w przewidywalny sposób, np. w formularzach zmiana fokusa nie może wywoływać akcji, a cały serwis powinien na każdej podstronie mieć taki sam system nawigacji i identyfikacji wizualnej
 • G 3.3 – wspomaganie użytkownika przy wprowadzaniu informacji i zapobieganie popełnianiu błędów.
 • G 4.1 – kompatybilność z obecnymi i przyszłymi technologiami. Serwis powinien być przede wszystkim zgodny ze specyfikacjami technicznymi .

 

Stosowanie się do wytycznych i zasad daje nam możliwość stworzenia przyjaznego serwisu zgodnego z WCAG 2.0.

Więcej o WCAG 2.0 można przeczytać na stronach W3.ORG (język angielski): http://www.w3.org/tr/wcag20/