• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2015-11-27

Od jesieni 2016 r. nowe legitymacje osób niepełnosprawnych

Od 1 października 2016 r. obowiązywać będą nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad nowelizacją rozporządzenia porządkującego nowe zasady wydawania tego dokumentu.

Nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 25 września 2015 r. wprowadziła nowe zapisy dotyczące zasad wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Dokument będzie wydany na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Nie może być on jednak dłuższy niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 60 lat. Wyrobienie legitymacji będzie bezpłatne. 15 zł zapłacimy jedynie w sytuacji, gdy konieczne będzie wydanie duplikatu dokumentu.

Dotychczasowe zasady wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (rozdział 8 o wzorach legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz organach uprawnionych do ich wystawiania). Nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie wyżej wymienionych regulacji do zasad przyjętych Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym wprowadzenie przepisów, które szczegółowo określą zarówno tryb wydawania legitymacji, jak i ich wymagania techniczne. Prace nad nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia we wskazanym zakresie cały czas trwają.

Od 1 października legitymacje będą wydawały miejskie i powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Na razie nie wiadomo co będzie ze starymi legitymacjami i do kiedy zachowają ważność.