• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2015-08-27

„Synergia aktywizacji, finansów i technologii mobilnych”

Zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne i poszukujące pracy) do udziału w projekcie p. n. „Synergia aktywizacji, finansów i technologii mobilnych”. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt pod tytułem "Synergia aktywizacji, finansów i technologii mobilnych" jest projektem mającym na celu pobudzenie oraz przygotowanie do aktywnego życia jednej z najbardziej narażonych na wykluczenie grupy społecznej osób niepełnosprawnych. Program szkolenia został przygotowany w oparciu o trzy uzupełniające się ze sobą moduły: aktywizację zawodową, zarządzanie własnymi finansami oraz wykorzystanie najnowszych rozwiązań z zakresu nowoczesnej technologii mobilnej - system IOS/Windows.
 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych będzie się odbywać nie tylko poprzez wspomaganie osób bezrobotnych, ale też uczenie kreatywnego podejścia do rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów grupowych oraz konsultacji indywidualnych, które pozwolą na dokładne zbadanie potrzeb uczestników projektu, a co za tym idzie, bardziej efektywne działania i trafniej dobrane metody pracy.
 

Warsztaty będą okazją do zdobycia umiejętności niezbędnych podczas poszukiwania pracy (m.in. aktywne poszukiwanie pracy, motywacja, komunikacja interpersonalna, asertywność, zarządzanie czasem itp.) oraz rozmowy z przyszłym pracodawcą. Uczestnicy zdobędą i poszerzą także swoją wiedzę z zakresu podstawowych praw i obowiązków pracowników niepełnosprawnych. Integralną częścią warsztatów będą ćwiczenia z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

W celu nabycia przez osoby niepełnosprawne umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, planowane jest także indywidualne wsparcie doradcze. W trakcie trwania spotkań indywidualnych dokonana zostanie analiza predyspozycji i możliwości zawodowych każdego z uczestników. Dla każdego niebędącego aktywnym zawodowo, przewidziane jest stworzenie tzw. Indywidualnego Planu Działania, który jest znacznym ułatwieniem w drodze do zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne uzyskają też pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych potrzebnych w trakcie poszukiwania pracy.

Praca zawodowa jest jedną z najbardziej socjalizacyjnych aktywności człowieka. Należy zatem zauważyć, iż działania mające na celu pomoc w znalezieniu bądź zmianie zatrudnienia, niwelować będą przyczyny bierności społecznej i zawodowej osób z wszelkimi dysfunkcjami.

Uczestnicy projektu w drugim module szkolenia otrzymają bogatą wiedzę dotyczącą edukacji finansowej, a także informacje odnośnie tego jak mądrze dysponować własnym budżetem domowym oraz nie zadłużać się nadmiernie, a jeśli zajdzie taka potrzeba wśród osób uczestniczących, jak wyjść z pułapki kredytowej.

Trzecim zadaniem projektu będzie wprowadzenie osób niepełnosprawnych w świat współcześnie stosowanych i wykorzystywanych najnowszych technologii mobilnych, a w tym wykorzystanie aplikacji pozwalających osobom niepełnosprawnym na zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej oraz zdobywanie kluczowych kompetencji. Tematyka podjęta w trzecim module szkolenia ma również na celu przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu oraz zwiększyć efektywność działań osób uczestniczących w module pierwszym i drugim szkolenia.

Jednym z głównych atutów projektu jest to, że jego zakres nie będzie realizowany w jednej formie, ale będzie miał bardzo zróżnicowaną postać. Oznacza to, że będzie on opierał się na szkoleniach cyklicznych, warsztatach oraz spotkaniach indywidualnych. Przewidziano także prezentacje multimedialne oraz fora dyskusyjne z udziałem osób niepełnosprawnych, którzy w poprzednio realizowanych projektach wykorzystali nabytą wiedzę by zmotywować obecnych uczestników.

Aby zaspokoić potrzeby możliwie jak najszerszej grupy potrzebujących wsparcia osób, projekt obejmował będzie pełny zakres szkolenia dla 18 osób w formie grupowej (w grupach po 6 osób) oraz dla minimum 18 osób indywidualnie, w formie stacjonarnego punktu konsultacyjnego. Osoby niepełnosprawne będą uczestniczyć w zajęciach odbywających się w cyklach pięciogodzinnych.

Zajęcia będą się odbywać w lokalu (sala wykładowa) znajdującym się w centrum Kielc, w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Punkt konsultacyjno- informacyjny będzie się znajdował w lokalu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Projekt trwa do 30.10.2015 r. i jest realizowany przy udziale środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

 

Szczegółowe informacje o projekcie i zapisy:
pod nr tel.: 41 24 26 900,
za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">biuro@fundacjachallenge.org
osobiście w biurze fundacji: Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/8 (Becher – biurowiec Platinum)
w godz. 9.00 – 16.00.
Liczba miejsc ograniczona
Serdecznie zapraszamy