• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2015-02-26

Asystenci osób z niepełnosprawnością coraz bliżej?

Na początku marca 2015 r. do konsultacji zewnętrznych trafi projekt zmian rozporządzenia, w ramach którego organizacje pozarządowe będa mogły uzyskać finansowanie usług asystentów osób z niepełnosprawnością. Kiedy asystenci odciążą rodziców i opiekunów?
 

- Usługi asystenta, który wspierałby i towarzyszył osobie z niepełnosprawnością, zostaną wprowadzone zmianą rozporządzenia ws. zadań zleconych – poinformował nas Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

Chodzi dokładnie o nowelizację rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

- Obecnie projekt tego rozporządzenia jest w wewnętrznych konsultacjach, a na początku marca br. trafi do konsultacji zewnętrznych – powiedział dyrektor BON. Planuje się także wpisanie do rozporządzenia usług psa asystującego.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Duda, wyjaśniał niedawno, że chodzi o możliwość wprowadzenia usługi opłacanego asystenta osoby z niepełnosprawnością.

- Środki w tym roku na ten cel byłyby w ramach już otrzymanych finansów przez samorządy. To samorządy wiedzą najlepiej, jak rozdysponować te środki na swoim terenie – powiedział Krzysztof Kosiński.