• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2018-01-24

Otwieramy nowy Punkt Konsultacyjny

Misją Punktu konsultacyjnego będzie opracowanie i realizacja kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów adaptacyjnych napotkanych po powrocie z emigracji czy słabej znajomości języka polskiego. Działania te będą prowadzone przez pracownika Fundacji, odpowiednio przeszkolonego w zakresie usług doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, profesjonalnej obsługi klienta pochodzącego z mniejszości narodowych oraz systemów adaptacji po powrocie z emigracji. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem i będziemy mieli realną szansę, by pomóc wielu osobom w kształtowaniu ich ścieżki zawodowej.