• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Punkt Konsultacyjny dla imigrantów i reemigrantów

W ramach bezpłatnego wsparcia prowadzono rozmowy z zakresu doradztwa zawodowego, poruszano zagadnienia lokalnego rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z różnych przyczyn: zdrowotnych, pochodzenia, niskich kwalifikacji, problemów adaptacyjnych napotkanych po powrocie z emigracji czy słabej znajomości języka. Działania miały na celu wspierać klientów w aktywizacji zawodowej, poprzez m.in. udzielenie informacji o krajowym i lokalnym rynku pracy, analizowanie ofert zatrudnienia zamieszczonych w internecie i w prasie, pomoc w poprawnym redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki wysokim kompetencjom społecznym pracownika Fundacji, jego zaangażowaniu i wiedzy, działalność Punktu Konsultacyjnego cieszyła się dużym zainteresowaniem i zakończyła się sukcesem.