• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Jesteśmy partnerami Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Logotyp fundacji Szansa dla Niewidomych

Logotyp PFRON

Dobrostan osób niewidomych i niedowidzących, rozumiany jako szeroko pojęta poprawa sprawności, nabywanie nowych umiejętności i znoszenie barier - to jeden z priorytetów naszych działań. Wiemy, jak ważna jest solidarność i konsekwencja w działaniu na rzecz wzmocnienia jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Cieszymy się, że możemy, jako partnerzy, wspierać Fundację "Szansa dla Niewidomych" w realizacji wydarzenia REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2019. Naszym wspólnym celem jest zorganizowanie wielkiego spotkania osób niewidomych, słabowidzących oraz ich bliskich. Jesteśmy również partnerem projektu składanego w konkursie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”. Współpracujemy z Liderem, czyli Fundacją "Szansa dla Niewidomych" w opracowaniu koncepcji merytorycznych, organizacji paneli dyskusyjnych na spotkaniach regionalnych. Wspieramy też organizację wystawy "Świat dotyku i dźwięku". Promujemy z zaangażowaniem ideę REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2019 w mediach lokalnych, ogólnokrajowych i społecznościowych oraz wśród swoich członków i sympatyków.

REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2019 obejmuje 16 wydarzeń regionalnych i konferencję centralną w Warszawie. W całej Polsce osoby niewidome i niedowidzące mogą spotkać się w miastach wojewódzkich, by wymienić się spostrzeżeniami, uzyskać wsparcie, wiedzę, skonsultować się ze specjalistami oraz z rehabilitantami. W otwartej przestrzeni tworzy się dialog o aktualnej sytuacji osób niewidomych i niedowidzących, o różnicach i podobieństwach w rozwiązaniach instytucjonalnych i prawnych, w dostępności obiektów architektonicznych czy dostępności usług.

Wspólnie z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi i firmami z całej Polski wspieramy i promujemy XVII edycję Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2019 w Warszawie, która odbędzie się w dniach 21-23.10.2019.

Spotykamy się po razy dwudziesty, by zapoznać się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi a także by snuć konstruktywne refleksje, nad tym, co możemy jeszcze usprawnić, ulepszyć. Głos osób niewidomych i niedowidzących jest tu ogromnie ważny, bowiem to oni są odbiorcami i ekspertami w praktycznym wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi.

Aktualne informacje i zgłoszenia na stronie Fundacji "Szansa dla niewidomych":  link do strony fundacji