• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Szkolenia i staże staże zawodowe - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Challenge Europe zaprasza do udziału w szkoleniach i stażach zawodowych w ramach projektu "Kwalifikacje przyszłości"

Projekt "Kwalifikacje przyszłości" realizowany przez Fundację Challenge Europe, z siedzibą al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce, na podstawie Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 60 os. (36 K, 24 M) powyżej 29 r. życia pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne oraz biernych zawodowo, zamieszkujących zg. z KC na terenie woj. świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w okresie od 04.2018 r. do końca 04.2019 r. poprzez realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w tym utworzenie IPD oraz poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz ICT, 3 miesięczne staże zawodowe oraz indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2018 r. do 30.04.2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

- wiek powyżej 29 roku życia

- mieszkające na terenie województwa świętokrzyskiego

- bierne zawodowo, bezrobotne lub długotrwale bezrobotnePriorytetowo traktowane będą osoby:

- powyżej 50 roku życia

- o niskich kwalifikacjach

- niepełnosprawne

- długotrwale bezrobotneW ramach projektu oferujemy:

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

- poradnictwa zawodowe grupowe

- szkolenia/kursy:

·         Operator – programista CNC z obsługą programu AutoCad

·         Kosztorysant robót budowlanych z obsługą programu NormaPro

·         Spawacz metodą MAG 135 z obsługą programu AutoCad

·         Instruktor fitness z podstawową obsługą komputera

·         Przewodnik turystyczny z podstawową obsługą komputera z Internetem

- trzymiesięcznych staży zawodowych

- pośrednictwa pracy

- stypendium szkoleniowe (6,65 zł/h)

- stypendium stażowe (997,40 zł/m-c)

- zwrot kosztów dojazdu

- materiały szkoleniowe

- catering

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

- opłacony egzamin zewnętrznyKontakt:

Fundacja Challenge Europe, Al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce,

(budynek Becher Platinum, wejście od ul. Cichej)

tel. 503 400 311, e-mail: kwalifikacje@fundacjachallenge.org

www: www.fundacjachallenge.org

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.Projekt realizowany w okresie od 01.04.2018 - 30.04.2019Wartość projektu: 931 533,75

Wkład Funduszy Europejskich: 791 803,68

 

Dokumenty do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie o miejscu zamieszkania

oświadczenie o niskich kwalifikacjach

oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej

oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - aktualizacja

Test predyspozycji do udziału w szkoleniu Instruktor fitness z podstawową obsługą komputera

Test predyspozycji do udziału w szkoleniu Kosztorysant robót budowlanych z obsługą programu Norma Pro

Test predyspozycji do udziału w szkoleniu Operator programista CNC z obsługą programu AutoCad

Test predyspozycji do udziału w szkoleniu Przewodnik turystyczny z podstawową obsługą komputera

Test predyspozycji do udziału w szkoleniu Spawacz metodą MAG 135 z obsługą programu AutoCad

 

Kielce, 29.05.2018 r.

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości!" Fundacja Challenge Europe poszukuje do współpracy doradców zawodowych.

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy zawodowego

 

Kielce, 30.05.2018 r. - aktualizacja

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości!" Fundacja Challenge Europe poszukuje do współpracy doradców zawodowych.

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy zawodowego

Załączniki do zapytania

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kielce, 30.05.2018 r.

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości!" Fundacja Challenge Europe poszukuje na wynajem sal szkoleniowych.

Rozeznanie rynku na wynajem sal szkoleniowych

Informacja o wyborze oferty

 

Kielce, 12.06.2018 r. 

W związku z oceną formularzy zgłoszeniowych do projektu "Kwalifikacje przyszłości!", przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych na szkolenie "Przewodnik turystyczny z podstawową obsługą komputera z Internetem", ponad to informujemy, że zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedłużamy rekrutację na pozostałe szkolenia. Rekrutacja przedłużona do zebrania odpowiedniej liczby osób, nie dłużej niż do dnia 29.06.2018 r.

notatka służbowa

 

Kielce, 19.07.2018 r.

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości!" Fundacja Challenge Europe poszukuje realizatora szkoleń zawodowych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik wersja edytowalna

 

 

Kielce, 31.07.2018 r.

Lista osób rekomendowanych do udziału w projekcie „Kwalifikacje przyszłości!”

Lista rankingowa

 

Kielce, 31.07.2018 r.

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości!" Fundacja Challenge Europe poszukuje realizatora szkolenia "Podstawowa obsługa komputera z Internetem”.

Rozeznanie plus załączniki

załączniki wersja edytowalna

 

Kielce, 03.09.2018 r.

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości!" Fundacja Challenge Europe poszukuje Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenie "Operator programista CNC".
 
 
 

 

Kielce, 21.09.2018 r.

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości!" Fundacja Challenge Europe poszukuje Wykonawcy na przeprowadzenie badań medycyny pracy dla Uczestników projektu.

Rozeznanie plus załączniki

Załączniki wersja edytowalna

 

Kielce, 21.09.2018 r.

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości!" Fundacja Challenge Europe poszukuje Wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń BHP dla Uczestników projektu.

Rozeznanie plus załączniki

Załączniki wersja edytowalna

 

Kielce, 01.10.2018 r.

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości!" Fundacja Challenge Europe poszukuje Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenie "Menedżer turystyki zdrowotnej".

Rozeznanie

Załaczniki wersja edytowalna

pdfLista rankingowa