• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Bezpłatne szkolenia językowe - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Challenge Europe wraz z partnerem szkołą języków obcych International House Elżbieta Wojsa zapraszają osoby w wieku pow. 25 lat do udziału w projekcie p.n.: "Jestem poliglotą - znam języki obce". Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę instytucji zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ na lata 2014-2020) oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.4. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, poddziałanie 8.4.3. Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych ZIT.

poliglota ulotka strona apoliglota ulotka strona b
 

Projekt jest realizowany w okresie 01.02.2018 r. - 31.03.2019 r. i adresowany do osób w wieku pow. 25 lat o niskich kwalifikacjach, uczących się, pracujących, zamieszkałych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) obejmującego m. Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, które wykazują największą lukę kompetencji w zakresie języków obcych i są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie.
 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego wśród osób pow. 25 roku życia o niskich kwalifikacjach, uczących się lub pracujących poprzez realizację szkoleń z w/w języków prowadzących do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 

Szkolenia zostaną zakończone egzaminem (Aptis British Council/ILCE CEFR) oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje językowe.
 

Zajęcia będą się odbywać w nowoczesnych salach dydaktycznych zlokalizowanych w centrum Kielc i w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Wszystkim uczestnikom zapewniamy serwis kawowy oraz materiały dydaktyczne.
 

Jeśli chciałbyś nauczyć się nowego języka, uzupełnić lub podwyższyć posiadane już kwalifikacje językowe - ten projekt jest dla Ciebie. Oferujemy szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu uznawanego na terenie całej Unii Europejskiej. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach przez wysoko wykwalifikowanych lektorów z wykorzystaniem technik multimedialnych.

 

Nie zwlekaj i zgłoś się - liczba miejsc ograniczona.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w biurze projektu:
- Kielce Al. IX Wieków Kielc 6/17 (biurowiec Becher Platinum 6/17; wejście od ul. Cichej, II piętro.
 Od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.00
- tel.: 41 24 26 900/901
- e-mail: biuro@fundacjachallenge.org

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz rekrutacyjny

Test motywacji

Oświadczenie o niskich kwalifikacjach

Zaświadczenie z zakładu pracy - dotyczy osób pracujących

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni - dotyczy osób uczących się/studiujących

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Jestem poliglotą - znam języki obce"

Dane osoby do zawiadomienia w razie wypadku

Test poziomujący z języka angielskiego

Test poziomujący z języka niemieckiego

 

 Kwiecień 05, 2018 r.

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

W związku z zakończeniem naboru do projektu "Jestem poliglotą - znam języki obce!" prezentujemy wyniki rekrutacji: lista osób zakwalifikowanych do projektu.

 

Czerwiec 01, 2018 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - REALIZACJA KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursów językowych w ramach projektu "Jestem poliglotą - znam języki obce!". Szczegóły dotyczące zapytania w załączniku.

 

Czerwiec 01, 2018 r.
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH W CELU REALIZACJI KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu "Jestem poliglotą - znam języki obce!". Szczegóły dotyczące zapytania w załączniku.

 

 Czerwiec 14, 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Fundacja Challenge Europe informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 1/F/33/2018 z dnia 01.06.2018 r., zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym przeprowadzenia kursów językowych z języka angielskiego i/lub niemieckiego i/lub francuskiego dla osób dorosłych, Zamawiający wybrał następującego Wykonawcę:

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne
Dobry Start Wioletta Kabała
Ul. Grenadierów 17, 25-212 Kielce

W ramach postępowania ofertowego nr 1/F/33/2018 z dnia 01.06.2018 r., przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, wpłynęły cztery oferty. Po ocenie ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez: Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne Dobry Start Wioletta Kabała, z którym zawarta zostanie umowa.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie oferty.

Zawiadomienie - załącznik

 

 Czerwiec 14, 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Fundacja Challenge Europe informuje, że w prowadzonym rozeznaniu rynku nr 2/F/33/2018 z dnia 01.06.2018 r., dotyczącym zapewnienia sal do przeprowadzenia kursów językowych Zamawiający wybrał następującego Wykonawcę:

Wydawnictwo MD Monika Duda

ul. Warszawska 174A 3/4, 25-414 Kielce

W ramach rozeznania rynku nr 2/F/33/2018 z dnia 01.06.2018 r., wpłynęły trzy oferty. Po ocenie ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez: Wydawnictwo MD Monika Duda, z którym zawarta zostanie umowa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie oferty.

Zawiadomienie - załącznik

 

Czerwiec 18, 2018 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAPEWNIENIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH

Zapraszamy do składania ofert na zakup podręczników do nauki języków obcych w ramach projektu "Jestem poliglotą - znam języki obce!". Szczegóły dotyczące zapytania w załączniku.

 

Czerwiec 22, 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Fundacja Challenge Europe informuje, że w prowadzonym rozeznaniu rynku nr 1/IH/33/2018 z dnia 18.06.2018 r., dotyczącym zapewnienia materiałów szkoleniowych na zajęcia z zakresu języków obcych, Zamawiający wybrał następujących Wykonawców:
- język angielski:
Wydawnictwo MD Monika Duda
ul. Warszawska 174A 3/4
25-414 Kielce
- język niemiecki
Centrum Nauki i Rozwoju Piękny Umysł Marta Tracz
Ul. Prosta 52, 25-371 Kielce
- język francuski
Wydawnictwo MD Monika Duda
ul. Warszawska 174A 3/4
25-414 Kielce


Zawiadomienie - załącznik

 

Lipiec 30, 2018 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - REALIZACJA USŁUGI PRZYSTOSOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Zapraszamy do składania ofert na przystosowanie materiałów szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Jestem poliglotą - znam języki obce!". Szczegóły dotyczące zapytania w załączniku.

 

Sierpień 22, 2018 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZAKRESU JĘZYKÓW OBCYCH

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych w zakresie języków obcych - angielskiego, niemieckiego i francuskiego w ramach projektu "Jestem poliglotą - znam języki obce!". Szczegóły dotyczące zapytania w załącznikach.

OFERTA PRZETARGOWA

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZENIA MIĘDZYNARODOWYCH EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH ORAZ O POSIADANIU POTENCJAŁU KADROWEGO DO REALIZACJI USŁUGI

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU POTENCJAŁU TECHNICZNEGO DO REALIZACJI USŁUGI

Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości ubiegania się o udział w postępowaniu

WYKAZ DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI ZEWNĘTRZNYCH EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wrzesień 09, 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Fundacja Challenge Europe informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 2/F/33/2018 z dnia 22.08.2018 r., zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w zakresie języków obcych - angielskiego, niemieckiego i francuskiego w ramach projektu "Jestem poliglotą - znam języki obce!", Zamawiający wybrał następującego Wykonawcę:

MKEJ Konsorcjum IUSTITIA

INSTYTUT
mgr Dariusz Iżykowski
ul. Sienkiewicza 55/10, 25-002 Kielce

W ramach postępowania ofertowego nr 2/F/33/2018 z dnia 22.08.2018 r., przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, wpłynęła jedna oferta.

Zawiadomienie - załącznik