• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Motywujemy niepełnosprawnych z Podkarpacia - PROJEKT ZAKOŃCZONY

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja realizowała projekt p.n.: „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” skierowany do osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego, zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.

Wartość projektu:  1 988 400,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  1 690 140,00 zł

 

Celem projektu było podwyższenie do IX 2018r. aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 72 mieszkańców województwa podkarpackiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.
 

Cel ten został zrealizowany poprzez następujące działania:

- w ramach określenia ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
- wysokiej jakości Treningi oraz Warsztaty zrealizowane w ramach projektu tj.
- Treningi Integracyjne z elementami Team Buildingu,
- Warsztaty Motywa(k)cja,
- Treningi Kompetencji Społecznych,
- Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne,
- Warsztaty autoprezentacji,
- Treningi ekonomiczne,
- Warsztaty promujące zdrowy tryb życia,
- Treningi relacji rodzinnych,
- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne oraz prawne,
- Warsztaty samodzielności.


Odbyły się również, w ramach projektu, usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w tym:

- Indywidualne poradnictwo zawodowe,

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- Pośrednictwo pracy

- wysokiej jakości szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia nowych kwalifikacji,

- 5-cio miesięczne płatne staże zawodowe,

Realizacja wsparcia pozwoliła na zidentyfikowanie potrzeb i predyspozycji w zakresie zatrudnienia, co wpłynęło pozytywnie na podniesienie świadomości własnego dokształcania. Zaproponowane szkolenia oparte były o Indywidualną Strategię Integracji Społeczno – Zawodowej. Pozwoliły na zdobycie kwalifikacji niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy natomiast staże zawodowe wpłynęły pozytywnie na zdobycie doświadczenia wśród uczestników projektu i przełożyło się to na wzrost szans na znalezienie zatrudnienia.
 

Kto mógł wziąć udział w projekcie:

Uczestnikami projektu mogły być osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym:

- posiadające zamieszkanie na terenie woj. Podkarpackiego,

- spełniające kryterium zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczy osób niebędących podopiecznymi OPS lub PCPR, oraz zaświadczenie OPS lub PCPR w przypadku podopiecznych OPS lub PCPR),

- posiadające status osoby pozostającej bez pracy,

- status na rynku pracy - wymagany III profil pomocy, lub bierne zawodowe.

Nasi specjaliści pomogą Ci stworzyć indywidualną ścieżkę kariery, a także znaleźć pracę. Dzięki szkoleniu zdobędziesz nowe kwalifikacje, a podczas stażu doświadczenie zawodowe. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe oraz stażowe.
 

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa

Lista pozostałuch dokumentów rekrutacyjnych (zapytań) do pobrania

Informacja i wniosek stażowy dla pracodawców przyjmujących na staż

Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach stażu

Umowa stażowa wraz z załącznikami

Szczegółowe informacje i zapisy:

- osobiście w biurze projektu

ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów.

Lokal mieści się na parterze biurowca NOT-u.

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00,

- pod nr tel.: 515 334 041

- za pośrednictwem poczty elektronicznej:

motywacja@fundacjachallenge.org
kontakt@niepelnosprawni-knc.rzeszow.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie Zapraszamy.