• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020: ASOS 2016 - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Aktywni 60+

Wiemy jak – sztuka życia - projekt zakończony 

W okresie od maja do grudnia 2016 r. fundacja realizowała zadanie pt.: „Wiemy jak – sztuka życia”. Projekt był realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020 edycja 2016 przy udziale środków finansowych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedsięwzięcie było adresowane do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego znajdujących się w szczególnej sytuacji społecznej (emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby bierne społecznie i zawodowo, narażone na wykluczenie społeczne).

Celem projektu był wzrost aktywności społecznej i edukacyjnej wśród osób w wieku pow. 60 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji: ekonomicznej, społecznej i edukacyjnej. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację indywidualnych spotkań, szkoleń edukacyjnych oraz spotkań integracyjno-motywujących. Projekt przyczynił się do poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

Program szkoleń był odpowiedzią na problemy, z którymi osoby starsze spotykają się niemal na każdym kroku. Działania podyktowane zostały wynikami badań dotyczącymi sytuacji społeczno zawodowej osób starszych w województwie świętokrzyskim. Seniorzy są cały czas zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, co w konsekwencji prowadzi do wykluczenia społecznego. Aby temu zjawisku przeciwdziałać projekt przewidywał szkolenie w zakresie obsługi komputera, Internetu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii mobilnych w życiu codziennym. Innym problemem, z jakim borykają się osoby starsze jest niedostateczna wiedza w zakresie finansów i zarządzania budżetem domowym, co często prowadzi do nadmiernego zadłużania się i wpadania w pułapki finansowe. Edukacja i doradztwo w tym zakresie przyczynią się do zmniejszenia skali tego zjawiska.

W ramach projektu odbyły się warsztaty kompetencji społecznych, motywujące uczestników do uczenia się dla zachowania aktywności i dobrej kondycji umysłowej. Były one połączone ze szkoleniami z wolontariatu i zajęciami integracyjnymi. Dzięki tym warsztatom uczestnicy projektu mieli szansę nabyć kompetencje, które pozwolą im pełniej wykorzystać potencjał społeczno-zawodowy, by mogli pełnić różne role społeczne.

Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych dostępnych dla osób z różnymi dysfunkcjami i zlokalizowanych w budynku położonym w ścisłym centrum Kielc, przy głównym węźle komunikacyjnym. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi i korytarze oraz ubrajlowioną windę. Komputery były wyposażone w oprogramowanie specjalistyczne dla osób z dysfunkcjami. W czasie zajęć uczestnicy mieli do dyspozycji powiększalniki i inne przyrządy optyczne. Beneficjenci otrzymali materiały szkoleniowe dostosowane do ich możliwości, a więc w druku brajlowskim lub w druku powiększonym o wysokim kontraście.

 

 

 

W 2016 r. realizowaliśmy projekt p.n.: „Wiemy jak – sztuka życia”, w którym wzięły udział osoby w wieku powyżej 60 roku życia z Kielc i powiatu kieleckiego. Zadanie było realizowane przy udziale środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2016. Celem przedsięwzięcia był wzrost aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji: ekonomicznej, społecznej, edukacyjnej.

Seniorzy uczyli się obsługi komputera oraz wykorzystania nowoczesnych technologii mobilnych w życiu codziennym. Na zajęciach z edukacji finansowej uczyli się zarządzania budżetem domowym, a doradcy finansowi podpowiadali jak unikać pułapek finansowych, które zastawiają banki i instytucje finansowe.

Program szkoleń przewidywał również warsztaty kompetencji społecznych motywujące uczestników do uczenia się dla zachowania aktywności i dobrej kondycji umysłowej. Były one połączone z zajęciami integracyjnymi. Dzięki nim seniorzy nabyli kompetencje pozwalające im lepiej wykorzystać potencjał społeczno-zawodowy dla pełnienia różnych ról społecznych.

W ramach zajęć integracyjnych odbył się szereg imprez, podczas których uczestnicy projektu mogli miło spędzić czas, nawiązać nowe kontakty, a także zdobyć wiedzę z różnych dziedzin.

Zaprosiliśmy grupę seniorów wraz z ich wnukami na spotkanie integracyjne do kręgielni. Poza walorem integracyjnym miało ono na celu zacieśnienie więzi międzypokoleniowych. Dzieci jeszcze bardziej ożywiały atmosferę i czerpały wiele radości nie tylko z wspólnej gry ale też z czasu spędzonego z dziadkami. Seniorzy z entuzjazmem wkroczyli na tory kręgielni. Dla części z nich była to pierwsza okazja do uczestnictwa w tego typu rozrywce, dlatego zostali dokładnie poinstruowani odnośnie zasad i techniki gry. W czasie spotkania uczestnicy projektu poznali się wzajemnie, zintegrowali, znaleźli wiele wspólnych tematów do rozmów, dzięki czemu zapanowała ciepła i rodzinna atmosfera. Atmosfera i rezultaty integracji przerosły nasze oczekiwania. Entuzjazm seniorów, z jakim spotkaliśmy się podczas imprezy, napawa nas optymizmem i jeszcze bardziej motywuje do pracy.

emocje podczas gry w kręgleIntegracja międzypokoleniowa podczas gry w kręgleSeniorzy w akcji na torze kręgielnispotkanie w kręgielni

Kolejną imprezą integracyjną była wycieczka autokarowa do Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Dla wszystkich uczestników zorganizowano zajęcia edukacyjne – warsztaty „wiedźma uczy zielarstwa”. Tematyka zajęć przypadła do gustu seniorom, niektórzy przypominając sobie swoje doświadczenia zawodowe, aktywnie wspierali prowadzącą. Grupa miała możliwość zapoznać się w teorii i praktyce z informacjami na temat naparów, mieszanek, zdrowotnych właściwości ziół a oprócz tego wykonali mieszanki wpływające pozytywnie na układ trawienny i pokarmowy. Dodatkową atrakcją było samodzielne wykonanie soli do kąpieli. Wykonane podczas warsztatów mieszanki, sól oraz przede wszystkim cenną wiedzę uczestnicy zabrali ze sobą. Po warsztatach odbył się spacer po Centrum, w czasie którego seniorzy odkrywali różnorodne tematycznie wystawy. Zwiedzanie sprawiło im dużo radości i wywoływało często uśmiech na twarzach. Samodzielnie doświadczali gier, zabaw, doświadczeń, zagadek – z czego byli zadowoleni, bo każdy z nich mógł sprawdzić własną wiedzę, spostrzegawczość, spryt czy dokładność. Uczestnicy bardzo zachwalali sobie wycieczkę. Zadowoleni byli zarówno z organizacji, możliwości uaktywnienia się, zdobytej wiedzy, jak i wspólnej integracji. Bardzo cieszył ich fakt, że poznali Centrum i możliwości zdobywania wiedzy jakie ono oferuje. Wielu seniorów chce wrócić w to miejsce, by pokazać je wnukom.

Seniorzy zwiedzający wystawę w Centrum Nauki Leonardo da Vinciuczestnicy wycieczki do Centrum Nauki Leonardo da VinciUczestnicy wycieczki do Podzamcza ChęcińskiegoUczestnicy zwiedzający wystawę interaktywną

W sierpniu dla naszych beneficjentów wraz z wnukami zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne przy grillu. Wspólne tańce bardziej ośmieliły towarzystwo i przełamały bariery. Każdy, z uśmiechem na twarzy śpiewał znane przeboje.Uczestnicy bawili się doskonale grając w gry integracyjne, spacerując po kameralnej i urokliwej okolicy, rozmawiając i podziwiając piękno natury. Największą atrakcją łączącą wszystkich była zabawa taneczna przy muzyce. W ten sposób beneficjenci projektu mieli okazję zaktywizować się na tle rozrywkowym oraz zacieśnić więzi i budować relacje międzypokoleniowe.

Piknik integracyjny Uczestnicy pikniku integracyjnego Seniorzy w tanecznych pląsach Impreza taneczna podczas pikniku integracyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu wybraliśmy się także do kina Moskwa na film Antoniego Krauze „Smoleńsk”. Film opowiadał o młodej dziennikarce pracującej dla dużej, komercyjnej stacji telewizyjnej, która na własną rękę prowadziła dochodzenie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Znaczna część zaproszonych seniorów zebrała się pod kinem jeszcze przed seansem by wspólnie porozmawiać i podzielić się wrażeniami i oczekiwaniami związanymi z projekcją. Była to też okazja do poznania nowoprzybyłych uczestników projektu. Gdy zebrała się już cała zaproszona grupa, każdy uczestnik otrzymał bilet i mógł zająć miejsce na sali.

Uczestnicy projektu tu przed wejściem do kina na film Smoleńsk Uczestnicy wyjścia do kina

 

 

 

 

 

Jedną z atrakcji była wycieczka autokarowa do Bodzentyna. Jej celem było zwiedzenie głównych atrakcji architektonicznych i krajobrazowych miasteczka, promowanie turystyki regionalnej oraz zachęcenie seniorów do aktywności turystycznej. Wyjazd miał również za zadanie zintegrować uczestników projektu, zacieśnić więzi oraz wspierać budowanie nowych kontaktów. W Bodzentynie seniorzy zwiedzili zagrodę Czernikiewiczów – najstarszą i jedyną tak kompleksowo zachowaną małomiasteczkową zagrodę znaną z terenów kielecczyzny. Zwiedzili również miasteczko zaznajamiając się z jego historią i historią okolic. Szczególne miejsce zajmuje tam Rynek Górny oraz kościół Św. Stanisława B. M. – najstarszy obiekt sakralny w okolicy. Kolejną atrakcją było zwiedzenie ruin rezydencji biskupów krakowskich w Bodzentynie. W drodze powrotnej zatrzymali się w Świętej Katarzynie- miejscowości położonej w samym sercu Gór Świętokrzyskich, u podnóża najwyższego ich wzniesienia – Łysicy. Tam zwiedzili XV-wieczny kościół p.w. Św. Katarzyny należący do zakonu sióstr Bernardynek oraz znajdującą się po drodze na szlak na Łysicę kapliczkę Janikowskich, bardziej znaną jako kapliczka Stefana Żeromskiego. Zadowolenie i radość seniorów z wyjazdu dała się poznać po ich radosnych, promiennych uśmiechach i wyrazach wdzięczności, jakie otrzymaliśmy.

Seniorzy na tle ruin zamku w Bodzentynie Uczestnicy wycieczki do Bodzentyna przed Zagrodą Czernikiewiczów

 

 

 

 

 

W październiku odwiedziliśmy Klub Seniora w Morawicy "Wiecznie Młodzi". Powitano nas tam bardzo serdecznie, a członkinie klubu spisały się na medal przygotowując poczęstunek. Spotkanie integracyjne przebiegało w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Wcześniej seniorzy mogli pospacerować po świeżym powietrzu wzdłóż brzegu zalewu w Morawicy.

Grupa w komplecie nad zalewem w Morawicy Nasi seniorzy podczas spotkania integracyjnego w Klubie Seniora w Morawicy Zawsze Modzi Spotkanie integracyjne w Klubie Seniora w Morawicy Zawsze Młodzi Podziękowania prezesa Fundacji dla Klubu Seniora z Morawicy Zawsze Młodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybraliśmy się również na Świętokrzyski Dzień Seniora, który odbywał się w Ośrodku Polanika w Chrustach koło Zagnańska. Wszystkich uczestników imprezy powitali Dyrektor Generalna Paulina Baran, a następnie Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski, oraz, nieco spóźniony, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Po wystąpieniu władz, uroczystego błogosławieństwa dla seniorów udzielił biskup Kazimierz Ryczan. Pierwszą z przewidzianych przez organizatorów atrakcji było uroczyste odtańczenie poloneza przez wszystkich uczestników Świętokrzyskiego Dnia Seniora. Po tanecznym rozpoczęciu uroczystości zaczęły się liczne konkursy talentów, m.in. konkurs taneczny, konkurs na inscenizację oraz konkurs muzyczny. Czas umilały utwory z ubiegłych dekad zaprezentowane przez Krzysztofa KISa. W międzyczasie seniorzy mieli okazję by pospacerować po urokliwej okolicy, pooddychać świeżym powietrzem i zwiedzić ośrodek Polanika.

Wszystkie imprezy integracyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a radość i entuzjazm seniorów przerosły nasze oczekiwania. Wdzięczność, z jaką się spotkaliśmy utwierdza nas w przekonaniu, że warto takie przedsięwzięcia organizować.