• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Od niepełnosprawności do aktywności - PROJEKT ZAKOŃCZONY

logo pfron

W okresie od lipca do października 2016 r. fundacja realizowała zadanie p.n.: „Od niepełnosprawności do aktywności". Projekt był współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r. Adresowany był do osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przedsięwzięcie miało na celu pobudzenie oraz przygotowanie do aktywnego życia zawodowego jednej z najbardziej narażonych na wykluczenie grup społecznych, jaką są osoby niepełnosprawne. Program szkolenia został przygotowany w oparciu o dogłębną analizę potrzeb i charakterystyki zatrudnienia osób bezrobotnych na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizacja celów zadania pozwoliła zapobiec wykluczeniu zawodowemu i społecznemu wśród uczestników szkolenia. Założenia te zostały zrealizowane poprzez indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, dopasowane do specyfiki i potrzeb uczestników projektu.

Realizacja zadania przewidywała utworzenie punktu doradczo – konsultacyjnego obsługiwanego przez doradcę zawodowego, który będzie świadczył usługi aktywizacji zawodowej i społecznej, dostosowane do potrzeb uczestników projektu. Indywidualne wsparcie doradcze miały na celu nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy. W trakcie spotkań indywidualnych dokonana została analiza predyspozycji i możliwości zawodowych każdego z uczestników. Konsultacje indywidualne pozwoliły na dokładne zbadanie potrzeb uczestników a co za tym idzie bardziej efektywne działania i trafniej dobrane metody pracy. Dla każdego beneficjenta został stworzony tzw. Indywidualny Plan Działania (IPD), który jest znacznym ułatwieniem na drodze do zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne uzyskali też pomoc w przygotowaniu się do rozmowy z przyszłym pracodawcą i sporządzeniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych potrzebnych w trakcie poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy szkolenia mieli okazję nauczyć się się nie tylko aktywnego poszukiwania zatrudnienia ale również kreatywnego podejścia do rynku pracy.