• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Kolejny projekt współfinansowany ze środków PFRON - PROJEKT ZAKOŃCZONY

W okresie od lipca do października 2015 r. fundacja realizowała zadanie pt.: „Synergia aktywizacji, finansów i technologii mobilnych”. Projekt był współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. Jego celem było pobudzenie oraz przygotowanie do aktywnego życia jednej z najbardziej narażonych na wykluczenie grup społecznych, jaką są osoby niepełnosprawne. Program szkolenia został przygotowany w oparciu o trzy uzupełniające się ze sobą moduły tematyczne: aktywizację zawodową, zarządzanie własnymi finansami, wykorzystanie najnowszych rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii mobilnych. Zajęcia miały formę warsztatów grupowych oraz konsultacji indywidualnych.

W szkoleniach udział wzięło 36 osób niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego i były to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Uczestnicy projektu nabyli oraz rozwinęli kompetencje kluczowe dla poruszania się po współczesnym rynku pracy a także podstawowe umiejętności interpersonalne niezbędne podczas poszukiwania zatrudnienia i kształtowania ścieżki kariery oraz życia codziennego.

Tematyka szkoleń objęła następujące zagadnienia:

- aktywne poszukiwanie pracy

- jak mądrze zaplanować budżet firmy/domowy i zarządzać finansami

- jak ustrzec się pułapki kredytowej i nadmiernego zadłużania

- wykorzystanie nowoczesnych technologii mobilnych

-konsultacje indywidualne dostosowane do aktualnych potrzeb uczestników

W wyniku realizacji zadania nastąpił wzrost aktywności jego uczestników w życiu społecznym i zawodowym. Dzięki pracy fundacji podjęli oni próby poszukiwania zatrudnienia lub zintensyfikowali dotychczasowe działania zmierzające w tym kierunku. Nabyte umiejętności sprawiły, że dla potencjalnych pracodawców znacząco wzrosła wartość uczestników projektu jako pełnowartościowych pracowników. Jednym z największych sukcesów przedsięwzięcia było uzyskanie zatrudnienia przez troje beneficjentów.