• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Edukujemy i aktywizujemy - PROJEKT ZAKOŃCZONY

W 2014 r. w okresie od września do listopada fundacja przy finansowym wsparciu środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2014 r. zrealizowała projekt pod nazwą: „Jak zacząć żyć i funkcjonować w społeczeństwie – edukacja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”. Został on skierowany do 18 osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lat z województwa świętokrzyskiego.

Celem przedsięwzięcia była aktywizacja społeczna i zawodowa Uczestników. Przeprowadzono szkolenia i warsztaty z następujących tematów:

•             Jak wyjść z pułapki kredytowej / przestać nadmiernie się zadłużać

•             Jak mądrze zaplanować własny budżet (firma/dom)

- Jak cię widzą tak cię piszą – odpowiedni wizerunek na rynku pracy i w społeczeństwie.

>Dzięki pracy Fundacji, podczas szkoleń Uczestnicy nauczyli się jak uniknąć długów oraz od czego zacząć eliminowanie zadłużenia, jeżeli już takowe posiadają. Otrzymali też cenną wiedzę jak i gdzie szukać oszczędności oraz jak rozmawiać z wierzycielami w przypadku kłopotów ze spłatą należności, zarówno wobec banków, jak i firm prywatnych. Na zajęciach zaprezentowano w jaki sposób można stworzyć i zaplanować prosty budżet poprzez zastosowanie gotowych szablonów i programów. Osoby biorące udział w projekcie skupiły się na analizie własnych dochodów, wydatków oraz oszczędności ucząc się przy tym właściwego gospodarowania pieniędzmi. Beneficjenci zdobyli umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania swym budżetem, a także pozyskali wiedzę na temat oszczędzania i właściwych sposobów stopniowego eliminowania zadłużenia. Szkolenie miało też na celu uzmysłowienie im rynkowej wartości wizerunku np. stroju oraz jego oddziaływania na innych i na wizerunek firmy. Styliści przedstawili zasady stroju do pracy, zarówno formalnego jak i nieformalnego.

Dużym osiągnięciem projektu było znalezienie zatrudnienia przez znaczną część osób biorących w nim udział. Prowadzący szkolenia wykonali szereg działań, mających na celu zminimalizowanie problemów z zadłużeniem wśród uczestników, co znacznie ułatwi im radzenie sobie ze spłatami długów.

Sukces projektu oraz entuzjastyczne przyjęcie, z jakim się spotkał sprawiły, że będziemy realizować tego typu przedsięwzięcia w przyszłości.

Zajęcia prowadzone były przy użyciu najnowszych metod szkoleniowych. Było to szkolenie łączone , w którym uczestnicy pracowali w sali szkoleniowej razem z trenerem oraz całość cyklu szkolenia wzbogacona została pracą w terenie ze szkoleniowcem i stylistą.

W realizacji projektu udział wzięli przedstawiciele firm:  HDA Centrum Szkolenia Doradztwa Finansowego i Biznesu, działającej na rynku pośrednictwa i doradztwa finansowego, AD Kredyt – firmy pośrednictwa finansowego reprezentowanej przez osobę związaną z bankowością a także przedstawiciele i pracownicy banków.