• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Zapraszamy mieszkańców KOF na szkolenia językowe i komputerowe

Fundusze Europejskie Program Regionalny Flaga Rzeczpospolita Polska Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt "Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF!” realizowany przez Fundację Challenge Europe w partnerstwie z HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik oraz International House Elżbieta Wojsa na podstawie Umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w ramach Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania RPSW 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych - ZITKOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od: 2019-10-01 do: 2020-12-31

 

Fundacja Challenge Europe zaprasza mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (w wieku powyżej 25 lat) do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych w ramach projektu "Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF!”

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji językowych (z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego) i cyfrowych przez 300 osób dorosłych (180K, 120M), w wieku powyżej 25 lat, które uczą się, pracują lub zamieszkują obszar KOF w rozumieniu Przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Piekoszów, Gminę Sitkówka-Nowiny, Gminę Strawczyn i Gminę Zagnańsk, są zainteresowane potwierdzaniem, nabywaniem, uzupełnianiem, podwyższeniem swoich kompetencji lub kwalifikacji z obszaru ICT i języków obcych oraz należą do następujących grup docelowych:

- osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)

- osoby 50+

 

Priorytetowo będą traktowane osoby:

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym  

- tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych

 

W ramach wsparcia oferujemy:

- bezpłatne szkolenia językowe (język angielski, niemiecki, francuski)

- bezpłatne kursy komputerowe ICT

- podręczniki i inne materiały dydaktyczne
- opłacony egzamin potwierdzający nabycie kwalifikacji językowych i cyfrowych

Szkolenia językowe zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje językowe. Zajęcia językowe i komputerowe będą realizowane w nowoczesnych salach dydaktycznych zlokalizowanych w centrum Kielc i w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny. Wszystkim uczestnikom zapewniamy profesjonalną kadrę doświadczonych wykładowców, serwis kawowy oraz materiały dydaktyczne. Nie zwlekaj i zgłoś się już dzisiaj - liczba miejsc jest ograniczona!

Szczegółowe informacje są dostępne w Biurze Projektu:
- Kielce Al. IX Wieków Kielc 6/17 (biurowiec Becher Platinum 6/17; wejście od ul. Cichej, II piętro.
- tel.: 41 24 26 900, 503 400 310
- e-mail: poliglota@fundacjachallenge.org

Serdecznie Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

REGULAMIN

Załączniki

Formularz Rekrutacyjny

Oświadczenia dotyczace rekrutacji

Zaświadczenie o zatrudnienu - dla osób pracujących

test poziomujący j. angielski

test poziomujący j. niemiecki

test poziomujacy - kurs komputerowy

test motywacji

Kwestionariusz dotyczacy możliwosci uczestniczenia w szkoleniu on-line

 

29.11.2019 r.

Zapraszamy do składania ofert na zakup materiałów dydaktycznych. 

Rozeznanie rynku podręczniki

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursów językowych. 

Rozeznanie rynku trener

 

 

03.12.2019

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista 1a

 

 

06.12.2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla rozeznania rynku nr 1/IH/13/2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla rozeznania rynku nr 1/FCE/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

12.12.2019

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista rankingowa nr 1b

Lista rankingowa nr 2

Lista rankingowa nr 3

 

 

14.01.2020

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista 4

Lista 5

 

 

20.01.2020 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia komputerowego ICT. 

Rozeznanie rynku trener ICT

Zapraszamy do składania ofert na realizację egzaminów komputerowych. 

Rozeznanie rynku egzamin

 

 

21.01.2020

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista 6

Lista 7a

Lista 7b

 

 

27.01.2020

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla rozeznania rynku nr 1/HDA/2020.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dla rozeznania rynku nr 5/HDA/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

07.02.2020

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista 8a

Lista 8b

 

 

10.02.2020

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista 9

Lista 10

Lista 11

 

 

24.02.2020

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista 12

Lista 13