• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Szkolenia z edukacji cyfrowej dla seniorów w Warszawie

Znak marki Warszawa Projekt finansuje m.st. Warszawa

Fundacja Challenge Europe serdecznie zaprasza seniorów mieszkających w Warszawie do udziału w najnowszym programie szkoleniowym CYFROWY ASYSTENT - PRZYGOTOWANIE I SZKOLENIE DO ROLI CYFROWEGO ASYSTENTA SENIORÓW. Mając na uwadze potrzebę wspierania osób starszych w funkcjonowaniu we współczesnym świecie oraz pomagania w rozumieniu i użytkowaniu nowoczesnych technologii, przygotowaliśmy ofertę, która jednocześnie zintegruje lokalne społeczności oraz przyczyni się do podniesienia kwalifikacji cyfrowych wśród seniorów. Wierzymy w bogate pokłady doświadczenia i energii osób 60+ i liczymy na aktywność i wymianę idei.

Zamierzamy utworzyć Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora w ramach  filii fundacji w Warszawie.

Planowane jest otwarcie punktu po przeszkoleniu pierwszej grupy seniorów na Asystentów Cyfrowych i odbyciu przez nich obowiązkowych praktyk.

Grupę docelową zadania stanowi 24 mieszkańców Warszawy, którzy ukończyli 60 lat, są osobami aktywnymi społecznie oraz posiadają dobrą znajomość nowoczesnych technologii.

Uczestnicy projektu zostaną zaangażowani w działania wolontariackie dla seniorów z zakresu edukacji cyfrowej. Grupa 24 seniorów weźmie udział w szkoleniach, mentoringu, spotkaniach i wyjazdach, jak również samodzielnie poprowadzi eventy, spotkania, a w ramach Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora będzie wspierać innych seniorów, jako Asystent Cyfrowy.

Do projektu przyjmowane będą więc osoby:

- kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat

- którzy są mieszkańcami Warszawy

- którzy są aktywni społeczne i posiadają znajomość nowoczesnych technologii.

 

Kryteria weryfikowane będą na podstawie formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo koordynator projektu spotka się z potencjalnymi kandydatami podczas rozmowy rekrutacyjnej, podczas której ocenie zostaną poddane umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii oraz umiejętności i aktywności społecznych.

Grupy zostaną dobrane zgodnie z zakresem umiejętności nowoczesnych technologii, tak, aby dopasować odpowiednio poziom szkolenia do danej grupy.

Z każdym uczestnikiem projektu zostanie podpisana umowa wolontariacka.

W ramach projektu odbędą się dedykowane dla osób starszych szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii i ich wykorzystania w życiu codziennym:

KURS ASYSTENTA CYFROWEGO

Moduł I – Obsługa komputera i Internetu

Moduł II –Obsługa i wykorzystanie urządzeń mobilnych – tabletów, telefonów komórkowych

Moduł III – Aplikacje mobilne – jak je praktycznie wykorzystać, przydatne aplikacje dla osób starszych

Moduł IV – Wykorzystanie nowych technologii w życiu codziennym – platformy administracyjne, bankowe i bezpieczeństwo cyfrowe, zakupy online

Moduł V – Internet na co dzień – internetowa społeczność, komunikacja, media i wyszukiwanie informacji.

KURS TRENERSKI

Moduł I Rozwój umiejętności komunikacyjnych i

autoprezentacyjnych

Moduł II Badanie potrzeb i umiejętność rozpoznawania

potrzeb uczestników, wyznaczenie celu szkolenia

Moduł III Motywowanie i coaching

Moduł IV Podstawy andragogiki

Moduł V Metody i techniki uczenia się dorosłych

Moduł VI Metody weryfikacji wiedzy

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w zadaniu Cyfrowy Asystent

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU Cyfrowy Asystent