• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Lepszy start dla młodych mieszkańców województwa mazowieckiego

Plakat projektu Power lepszy start

plakat projektu

Projekt „POWER-lepszy start!” realizowany przez Fundację Challenge Europe w partnerstwie z HDA - CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 2020-02-01 - 2021-04-31

Dofinansowanie projektu z UE: 722 974,15 zł

Fundacja Challenge Europe w partnerstwie z HDA - CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego poniżej 29 r. życia do wzięcia udziału w projekcie „POWER-lepszy start!”

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 57 osób młodych (33 K, 24 M), w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych zgodnie z KC na terenie województwa mazowieckiego w wieku 15-29 lat z następujących grup docelowych:

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

- tzw. ubodzy pracujący: osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;

- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) lub reemigranci.

 

Priorytetowo będą traktowane osoby:

- niepełnosprawne (w tym osoby niewidome lub niedowidzące);

- kobiety;

- zamieszkujące następujące miasta: Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc;

- opiekujące się dzieckiem/osobą zależną;

- bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne);

- posiadające status byłego UP projektu z zakresu włączania społecznego, realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

 W ramach wsparcia oferujemy:

- identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;

- poradnictwo zawodowe;

- nabywanie, podwyższenie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez wysokiej jakości staże i praktyki;

 - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu.

Regulamin projektu POWER-lepszy start

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Oświadczenie dla ubogich pracujacych

 

Umowa uczestnictwa w projekcie POWER-lepszy start

 

Zal. 1 Formularz rekrutacyjny POWER-lepszy start

 

Zal. 2 Kwestionariusz-racjonalne usprawnienia POWER-lepszy start

 

Zal. 3 Oświadczenie Uczestnika Projektu POWER-lepszy start

 

Zal. 4 Oświadczenie o kwalifikowalnosci Uczestnika w projekcie w momencie skladania formularza

 

Zal. 5 Oświadczenie potwierdzajace aktualność spełnienia kryteriów grupy docelowej

 

Zal. 6 Oświadczenie na temat sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

 

Zal. 7 Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu na dzień składania formularza zgłoszeniowego

 

Plakat informacyjny

 

Harmonogramy wsparcia

 

Harmonogram wsparcia - doradztwo zawodowe gr.1 WARSZAWA

 

Harmonogram wsparcia - doradztwo zawodowe gr.1 RADOM.pdf 

 

Harmonogram wsparcia - doradztwo zawodowe gr.1 WARSZAWA - zaktualizowany 15.07.2020

 

Harmonogram wsparcia - poradnictwo zawodowe gr.1 WARSZAWA

 

Harmonogram wsparcia - poradnictwo zawodowe gr. 2 RADOM

 

Harmonogram wsparcia - szkolenie Pracownik ds. administarcyjno-biurowych gr.1 Radom

 

Harmonogram wsparcia - doradztwo zawodowe gr.2 RADOM

 

Harmonogram wsparcia - szkolenie Pracownik ds. administracyjno-biurowych gr.2 Warszawa

 

Harmonogram wsparcia - poradnictwo zawodowe gr. 3 -RADOM

 

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - WARSZAWA gr. 2

 

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - RADOM gr.1

 

Harmonogram wsparcia - szkolenie Pracownik ds administarcyjno-biurowych Gr.3 Radom

 

Harmonogram wsparcia - doradztwo zawodowe gr.1 PŁOCK

 

Harmonogram wsparcia - poradnictwo zawodowe gr. 4 - Plock

 

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - RADOM gr.2

 

Harmonogram wsparcia - szkolenie Pracownik ds. administracyjno-biurowych Plock gr. 4

 

Harmonogram wsparcia - szkolenie Pracownik ds. kadr i plac - szkolenie online - gr.2 Warszawa

 

Harmonogram wsparcia - doradztwo zawodowe Szydlowiec

 

Harmonogram wsparcia - szkolenie Pracownik ds. kadr i płac gr.3 Radom Plock.pdf

 

Harmonogram wsparcia - szkolenie Pracownik ds. administracyjno-biurowych gr. 5 Szydlowiec

 

Harmonogram wsparcia - posrednictwo pracy - Plock

 

Harmonogram wsparcia - doradztwo zawodowe Szydłowiec gr. 2

 

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - Szydłowiec

 

Harmonogram wsparcia - pracownik ds. kadr i plac Szydłowiec Radom

 

Harmonogram_wsparcia - pracownik ds. administracyjno-biurowych Szydlowiec gr. 2

 

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - Szydlowiec gr. 6

 

Biuro projektu

 ul. Konwiktorska 9/11

00-216 Warszawa

Lokal mieści się w gmachu Polskiego Związku Niewidomych

telefon +48 515 445 276

e-mail: biuro@fundacjachallenge.org

www: www.fundacjachallenge.org


Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.