• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2019-10-17

Zapraszamy mieszkańców KOF na BEZPŁATNE szkolenia komputerowe i językowe

Fundacja Challenge Europe zaprasza mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

(w wieku powyżej 25 lat) do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych

w ramach projektu "Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF!”

Zapraszamy osoby z następujących grup docelowych:

- osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)

- osoby 50+ (nie ma ograniczeń co do wykształcenia!)

Kliknij TU, by zyskać więcej informacji