• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Zapraszamy na niezwykłe wydarzenie

Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND od wielu lat i podobnie w 2020 r. będzie wzorowana na innych tego rodzaju spotkaniach niewidomych. Łączy wiele elementów mających ogromne znaczenie w usprawnianiu i usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych wzrokowo, takich jak: postęp w dziedzinie rehabilitacji jako całości tej dziedziny oraz w wymiarze indywidualnym każdego niewidomego lub słabowidzącego, promocja idei nowoczesnego usprawniania niepełnosprawnych wzroku, informowanie o metodach i rozwiązaniach technicznych niwelujących skutki tej niepełnosprawności, praca na rzecz zmiany postrzegania takich osób i ich możliwości w społeczeństwie, wyjaśnianie czym jest życie bez widzenia lub ze słabym widzeniem, czyli zasad rządzących światem dźwięku i dotyku. To wszystko jest rozwinięciem tego typu wydarzeń, spotkań i konferencji, które są organizowane od lat na całym świecie.

Wydarzenie obejmuje środowisko osób niewidomych, słabowidzących i ich bliskich z całego kraju i będzie zbudowane z następujących elementów:

  1. 16 spotkań wojewódzkich w formie konferencji merytorycznych dla środowiska oraz 16 otwartych pikników integracyjnych dla wszystkich chętnych;
  2. Ogólnopolski konkurs IDOL, poprzedzony eliminacjami regionalnymi;
  3. Ogólnopolska promocja Konferencji i idei nowoczesnej rehabilitacji;
  4. Wydarzenie centralne w Warszawie, które obejmuje merytoryczne prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty i zajęcia rehabilitacyjne.