• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2017-01-25

Czas na aktywność

Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska Europejski Fundusz SpołecznyFundacja Challenge Europe realizuje projekt p.n.: „Aktywna młodzież – cenni obywatele” i zaprasza do udziału osoby w wieku 18-29 lat nieaktywne zawodowo z terenu województwa świętokrzyskiego. Zadanie jest współfinansowane ze środków EFS i realizowane na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę instytucji pośredniczącej dla osi 1. Osoby młode na rynku pracy, działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER2014-2020).
Projekt realizowany w okresie 01.04.2017 – 31. 07. 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 999 854,00 zł a dofinansowanie UE to 842 676,95 zł.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w procesie kształcenia i szkolenia, niezarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy, bierne zawodowo, bezrobotne (tzw. Młodzież NEET) zamieszkałe na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
- stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika projektu,
- wysokiej jakości szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia nowych kwalifikacji: organizator ruchu turystycznego, administrator baz danych, tester oprogramowania – zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu,
- 3 miesięczne płatne staże zawodowe,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w okresie trwania projektu.

Kto może wziąć udział w projekcie

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-29 lat w tym niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, spełniające jeden z poniższych warunków:

- niepracującei niezarejestrowane w PUP/MUP,

- nie uczące się i niestudiujące,

- niebiorące udziału w szkoleniach i kursach zawodowych,

- bierne zawodowo.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, nie masz pomysłu na życie oraz motywacji do szukania pracy, zgłoś się do udziału w projekcie. Nasi specjaliści pomogą Ci stworzyć indywidualną ścieżkę kariery a także znaleźć pracę. Dzięki szkoleniu zdobędziesz nowe kwalifikacje a podczas stażu doświadczenie zawodowe. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Nie zmarnuj szansy i odmień swoje życie. 

Szczegółowe informacje i zapisy:

- osobiście w biurze fundacji przy Al. IX Wieków Kielc 6/8 (Biurowiec Becher Platinum) I piętro 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,
- pod nr tel.: 41 24 26 900
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@fundacjachallenge.org

Liczba miejsc ograniczona.
Serdecznie Zapraszamy.