• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2018-08-23

bezpłatne szkolenia językowe

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Challenge Europe wraz z partnerem szkołą języków obcych International House Elżbieta Wojsa zapraszają osoby w wieku pow. 25 lat do udziału w projekcie p.n.: "Jestem poliglotą - znam języki obce". Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę instytucji zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ na lata 2014-2020) oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.4. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, poddziałanie 8.4.3. Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych ZIT.

poliglota ulotka strona apoliglota ulotka strona b
 

Projekt jest realizowany w okresie 01.02.2018 r. - 31.03.2019 r. i adresowany do osób w wieku pow. 25 lat o niskich kwalifikacjach, uczących się, pracujących, zamieszkałych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) obejmującego m. Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, które wykazują największą lukę kompetencji w zakresie języków obcych i są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego wśród osób pow. 25 roku życia o niskich kwalifikacjach, uczących się lub pracujących poprzez realizację szkoleń z w/w języków prowadzących do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Szkolenia zostaną zakończone egzaminem (Aptis British Council/ILCE CEFR) oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje językowe.

Zajęcia będą się odbywać w nowoczesnych salach dydaktycznych zlokalizowanych w centrum Kielc i w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Wszystkim uczestnikom zapewniamy serwis kawowy oraz materiały dydaktyczne.

Jeśli chciałbyś nauczyć się nowego języka, uzupełnić lub podwyższyć posiadane już kwalifikacje językowe - ten projekt jest dla Ciebie. Oferujemy szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu uznawanego na terenie całej Unii Europejskiej. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach przez wysoko wykwalifikowanych lektorów z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Nie zwlekaj i zgłoś się - liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje są dostępne w biurze projektu:
- Kielce Al. IX Wieków Kielc 6/17 (biurowiec Becher Platinum 6/17; wejście od ul. Cichej, II piętro.
 Od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.00
- tel.: 41 24 26 900/901
- e-mail: biuro@fundacjachallenge.org

Więcej o projekcie: formularze do pobrania

Serdecznie Zapraszamy!