• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2016-04-26

Wiemy jak – sztuka życia

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i edukacyjnej wśród osób w wieku pow. 60 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji: ekonomicznej, społecznej i edukacyjnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację indywidualnych spotkań, szkoleń edukacyjnych oraz spotkań integracyjno-motywujących. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

Program szkoleń jest odpowiedzią na problemy, z którymi osoby starsze spotykają się niemal na każdym kroku. Działania podyktowane zostały wynikami badań dotyczącymi sytuacji społeczno zawodowej osób starszych w województwie świętokrzyskim. Seniorzy są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, co w konsekwencji prowadzi do wykluczenia społecznego. Aby temu zjawisku przeciwdziałać projekt przewiduje szkolenie w zakresie obsługi komputera, internetu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii mobilnych w życiu codziennym. Innym problemem, z jakim borykają się osoby starsze jest niedostateczna wiedza w zakresie finansów i zarządzania budżetem domowym, co często prowadzi do nadmiernego zadłużania się i wpadania w pułapki finansowe. Edukacja i doradztwo w tym zakresie przyczynią się do zmniejszenia skali tego zjawiska.

W ramach projektu odbędą się warsztaty kompetencji społecznych motywujące uczestników do uczenia się dla zachowania aktywności i dobrej kondycji umysłowej. Będą połączone ze szkoleniami z wolontariatu i zajęciami integracyjnymi. Dzięki tym warsztatom uczestnicy projektu nabędą kompetencje, które pozwolą im pełniej wykorzystać potencjał społeczno-zawodowy, by mogły pełnić różne role społeczne.

Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych dostępnych dla osób z dysfunkcjami i zlokalizowanych w budynku położonym w centrum Kielc.

Jeżeli spełniasz wyżej wymienione warunki udziału w projekcie i nie masz pomysłu na zagospodarowanie wolnego czasu – przyjdź do nas i weź udział w zajęciach! Nauczymy Cię samodzielnie obsługiwać komputer, korzystać z internetu i nowoczesnych technologii mobilnych. Dzięki temu będziesz mógł/mogła swobodnie komunikować się ze światem, przeglądać zasoby internetowe czy zarządzać własnym kontem bankowym przez internet. Podczas zajęć z edukacji finansowej nauczymy Cię zarządzania własnym budżetem domowym, czytania ofert finansowych i unikania pułapek zastawianych przez banki i instytucje finansowe. Nauczysz się świadomie podejmować decyzje w tym zakresie. A to wszystko w miłej i sympatycznej atmosferze. Nasz projekt to nie tylko edukacja ale także zajęcia integrujące ze sobą uczestników. Zorganizowana zostanie wycieczka do Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Zaplanowane są pikniki i wycieczki rekreacyjne, wyjście do kina czy biblioteki.