• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Dostępność (WWW)

WCAG 2.1

Fundacja realizowała i realizuje liczne działania mające na celu podniesienie poziomu dostępności treści internetowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niepełnosprawność i wiek. Są to konferencje, wykłady, warsztaty oraz działania współfinansowane ze środków publicznych.
Są adresowane do twórców i administratorów stron internetowych oraz redaktorów treści cyfrowych. Chcemy w ten sposób podnieść poziom świadomości na temat potrzeb osób niepełnosprawnych w dostępie do Internetu a także przekazujemy wiedzę, jak tworzyć treści internetowe zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1.

Zapraszamy wszystkie podmioty (zarówno publiczne jak i komercyjne) posiadające serwisy internetowe do udziału w realizowanych przez nas projektach. Szczegółowe informacje na temat realizowanych przez nas przedsięwzięć znajdują się w zakładce Projekty.

Więcej informacji można uzyskać w zakładce WCAG 2.1.

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:
41 24 26 901 
oraz pod adresem e-mail:
dostepnosc@fundacjachallenge.org