• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Technologie asystujące

Osoby niepełnosprawne korzystają z szeregu rozwiązań wspomagających ich pracę na komputerze w tym korzystanie z internetu. Są to:

- mówiące czytniki ekranu,
- programy powiększające obraz na ekranie komputera,
- programy przetwarzające tekst z ekranu na alfabet Brajlle’a.

Mówiący czytnik ekranu to program, który za pomocą mowy syntetycznej odczytuje zawartość ekranu komputera. Dzięki niemu osoba niewidoma może odczytać całą zawartość strony internetowej – nie tylko tekst ale również inne elementy, takie jak: grafiki, tabele, formularze, itd. Jednak skuteczność pracy czytnika w dużej mierze zależy od jakości kodu html i znajomości zasad budowania dostępnych stron przez jej twórców, administratorów i redaktorów. To ile osoba niewidoma dowie się z danej strony zależy nie od autora programu aleod osób odpowiedzialnych za stworzenie i administrowanie witryną. Prawidłowo zbudowana strona, zgodna z zasadami dostępności Pozwala na swobodną po niej nawigację i dotarcie do wszystkich znajdujących się tam informacji. Błędy w kodzie html, takie jak: brak struktury nagłówków i list, brak tekstów alternatywnych dla elementów graficznych, brak etykiet pól w formularzach czy tzw. Test CAPTCHa (przepisz tekst z obrazka)powodują, że nawigacja jest utrudniona a odczytanie różnych informacji czy wykonanie określonych operacji na stronie utrudnione a wręcz niemożliwe.

Programy powiększające powiększają obraz wyświetlany na ekranie komputera. Umożliwiają duże powiększenie dzięki czemu nawet osoba ze szczątkowym widzeniem jest w stanie obsługiwać komputer. Programy te pozwalają na dowolne dostosowanie wyglądu systemu operacyjnego do potrzeb użytkownika. Jednak w przypadku nieprawidłowo zbudowanej strony internetowej nawet najbardziej zaawansowany technicznie program powiększający będzie miał dla osoby słabowidzącej niewielką wartość. Istotną rolę odgrywa tu właściwie dobrana paleta kolorów, kontrast tekstu do tła, wielkość i kolor czcionki, możliwość powiększenia czcionki czy wygląd elementów graficznych, zdjęć i filmów wideo. Dla osoby widzącej takie detale nie mają większego znaczenia a dla osoby niedowidzącej są kluczowe i od nich zależy, czy taka osoba odnajdzie się na stronie czy nie.

Programy ubrajlawiające zamieniają zawartość ekranu komputera na punktowe pismo w alfabecie Brajlle’a. Osoba niewidoma odczytuje informacje na monitorze brajlowskim wyposażonym w pola składające się z wypukłych punktów, które tworzą litery, cyfry i inne znaki. Poprawność działania programu jest warunkowana jakością kodu html na stronie internetowej oraz znajomością zasad dostępności przez jej twórców. Prawidłowo zbudowana i dostępna witryna sprawi, że program będzie działał prawidłowo i osoba niewidoma otrzyma na monitorze brajlowskim prawidłowo przetworzoną treść.