• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Dostępność (WWW)

Dostępność strony internetowej zgodna z wytycznymi WCAG 2.1

Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu serwisu internetowego pod kątem jego zgodności z wytycznymi zawartymi w dokumencie WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Jest to specyfikacja opracowana przez World Wide Web Consortium określająca, w jakim stopniu strona internetowa powinna być przystosowana i dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne zawierają wskazówki dla prawidłowego stworzenia i administrowania stroną internetową, które zostały pogrupowane wg nadrzędnych zasad:

- zasada postrzegalności – każda udostępniona na stronie informacja powinna dać się dostrzec,

- zasada operacyjności (funkcjonalności) – możliwość korzystania ze wszystkich funkcji serwisu,

- zasada zrozumiałości – każda udostępniona w serwisie informacja powinna być zrozumiała,

- zasada solidności (rzetelności) – każda udostępniona w serwisie informacja powinna być przygotowana zgodnie ze standardami.

Standard WCAG 2.1 został uznany przez większość krajów Europy jako standard konstruowania witryn internetowych i zarządzania ich treścią. Prawidłowo zbudowana i zarządzana witryna to taka, która jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych, przejrzysta dla każdej osoby przeglądającej tę stronę,

w tym dla osób wykluczonych cyfrowo, mających trudności w odnalezieniu się w Internecie. Stosowanie się do zasad i wytycznych daje możliwość stworzenia przyjaznego serwisu zgodnego z WCAG 2.1. Fundacja posiada audytorów technicznych o najwyższych kwalifikacjach, którzy dokonają sprawdzenia Państwa strony a następnie opracują raport z uwagami i zaleceniami do wdrożenia.

Oferujemy także merytoryczne wsparcie w dostosowaniu strony do w/w standardu oraz tworzeniu nowego serwisu zgodnie z WCAG 2.0. Na życzenie przeprowadzimy szkolenie dla pracowników Państwa organizacji mające na celu wzrost świadomości na temat potrzeb osób niepełnosprawnych w dziedzinie dostępu do Internetu a także przekazanie niezbędnej wiedzy na temat tworzenia i udostępniania treści cyfrowych bez barier. Korzyści z posiadania takiej witryny są nie do przecenienia. Są to zarówno korzyści o charakterze materialnym jak i wizerunkowym. Prawidłowo zbudowana strona rozszerza krąg odwiedzających witrynę, poprawia jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych oraz wpływa na wzrost lojalności i wierności klientów. Korzyść wizerunkowa to miano organizacji odpowiedzialnej społecznie. Stworzenie i zarzadzanie taką stroną nie generuje dodatkowych nakładów finansowych, gdyż nie wiąże się z zakupem nowych technologii informatycznych czy zatrudnieniem dodatkowych pracowników.

Więcej informacji można uzyskać w zakładce WCAG 2.1.

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:
41 24 26 901
oraz pod adresem e-mail:
dostepnosc@fundacjachallenge.org