• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Aktualności

Ważne zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz do świadczenia przedemerytalnego - to zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych (dzieci oraz dorosłych) w razie śmierci podopiecznego albo utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana była opieka, otrzymają zasiłek dla osoby bezrobotnej na takich samych zasadach jak pracownicy tracący zatrudnienie. Będą również mogli skorzystać tak jak każda osoba bezrobotna m.in. ze staży, szkoleń czy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Świadczenie przedemerytalne

Opiekunowi osób niepełnoprawnych będą mogli ubiegać się także o świadczenie przedemerytalne, jeżeli utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna spowodowana była śmiercią podopiecznego albo utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych

Od 1 października 2016 r. obowiązywać będą nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad nowelizacją rozporządzenia porządkującego nowe zasady wydawania tego dokumentu.

Pomoc dla Adama

W akcję pomocy Adamowi mającą na celu znalezienie mu asystenta osoby niepełnosprawnej włączyła się redakcja Polskiego Radia Rzeszów (pobierz pliki z audycją) oraz redakcja programów społecznych TVP Lublin (kliknij na poniższy link, aby obejrzeć reportaż)
http://lublin.tvp.pl/21549600/8-wrzesnia-2015


Logo Polskie Radio Rzeszów

Fundacja Challenge Europe posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

W dniu 23 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach nadał Fundacji Challenge Europe status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. będziecie mogli wspierać nas 1% swojego podatku dochodowego. Będziemy wdzięczni za wspieranie naszych działań, które mają na celu pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Z góry dziękujemy.

„Synergia aktywizacji, finansów i technologii mobilnych”

Zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne i poszukujące pracy) do udziału w projekcie p. n. „Synergia aktywizacji, finansów i technologii mobilnych”. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt pod tytułem "Synergia aktywizacji, finansów i technologii mobilnych" jest projektem mającym na celu pobudzenie oraz przygotowanie do aktywnego życia jednej z najbardziej narażonych na wykluczenie grupy społecznej osób niepełnosprawnych. Program szkolenia został przygotowany w oparciu o trzy uzupełniające się ze sobą moduły: aktywizację zawodową, zarządzanie własnymi finansami oraz wykorzystanie najnowszych rozwiązań z zakresu nowoczesnej technologii mobilnej - system IOS/Windows.
 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych będzie się odbywać nie tylko poprzez wspomaganie osób bezrobotnych, ale też uczenie kreatywnego podejścia do rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów grupowych oraz konsultacji indywidualnych, które pozwolą na dokładne zbadanie potrzeb uczestników projektu, a co za tym idzie, bardziej efektywne działania i trafniej dobrane metody pracy.

Pomóżmy wspólnie znaleźć asystenta dla Adama

Szukamy osoby lub osób z Rzeszowa i najbliższych okolic, chętnych do pracy jako asystent osoby niepełnosprawnej. Mogą to być wolontariusze lub osoby, które chciałyby pomóc odpłatnie.

Adam jest studentem I-go roku na Wydziale Informatyki Stosowanej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie. Jest osoba niepełnosprawna z porażeniem mózgowym i porusza się na wózku inwalidzkim. Jest osobą aktywną, komunikatywną, pozytywnie nastawioną do świata i ludzi. Pomimo przeciwności losu stara się realizować swoje pasje i marzenia, a w przyszłości chciałby podjąć pracę zawodową. Potrzebuje asystenta lub asystentów do pomocy w codziennym funkcjonowaniu poza terenem uczelni. Adam nie potrzebuje opiekuna tylko asystenta, który będzie pomagał mu w dotarciu na uczelnię, poruszaniu się po mieście oraz załatwianiu codziennych spraw. Od tego zależy, czy podejmie studia, a w konsekwencji jego przyszłość.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.: 41 24 26 901 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: michal.wozniak@fundacjachallenge.org

Autor: Agata Szczepańska - PAP/Rynek Zdrowia 28 lutego 2015 15:52

Nikt nie straci po wprowadzeniu zmian w systemie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych - zapewnia minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ustawa realizująca październikowy wyrok TK powinna wejść w życie przed końcem kadencji Sejmu.

W październiku ub.r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Według Trybunału ustawodawca powinien podjąć działania zmierzające do przywrócenia równego traktowania wszystkich opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. TK uznał przy tym, że można inaczej traktować opiekunów dorosłych oraz opiekunów dzieci. MPiPS przygotowało projekt, który ma zrealizować orzeczenie Trybunału.

Szansa na asystenta

Na początku marca 2015 r. do konsultacji zewnętrznych trafi projekt zmian rozporządzenia, w ramach którego organizacje pozarządowe będa mogły uzyskać finansowanie usług asystentów osób z niepełnosprawnością. Kiedy asystenci odciążą rodziców i opiekunów?

- Usługi asystenta, który wspierałby i towarzyszył osobie z niepełnosprawnością, zostaną wprowadzone zmianą rozporządzenia ws. zadań zleconych – poinformował nas Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

Autor: PAP

Amerykańscy badacze skłonili komórki macierzyste pochodzące z miazgi zębów mądrości do przekształcenia w keratocyty tworzące zrąb rogówki ocznej - czytamy w czasopiśmie "STEM CELLS Translational Medicine”.

Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu (USA) poinformowali o kolejnym sukcesie w zakresie badań nad komórkami macierzystymi. Tym razem badacze wykorzystali ludzkie komórki macierzyste uzyskane z miazgi zębów mądrości, czyli tzw. ósemek, do stworzenia komórek wchodzących w skład rogówki oka – keratocytów.

Rezultaty badania mogą w przyszłości posłużyć do zastosowania nowych metod leczenia ślepoty wywołanej bliznowaceniem rogówki.

Współcześnie bliznowacenie rogówki – przypadłość pojawiającą się na skutek infekcji bądź urazu oka i dotykającą milionów ludzi na całym świecie – leczy się przy pomocy przeszczepów rogówki, czemu towarzyszą liczne problemy.

W szczecińskiej Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni asystenci pracują już od 2000 r.

- Trzeba pamiętać, że 2,9 proc. wszystkich osób z niepełnosprawnością w Polsce stanowią osoby z niepełnosprawnością umysłową, a 40 proc. to osoby ze schorzeniem ruchu. Im potrzebny jest nie trener pracy, a asystent właśnie, który jest swoistą „protezą”. Bardzo dobrze to, do czego potrzebny jest asystent, pokazuje film „Nietykalni” – mówi Beata Karlińska, prezes Fundacji.

Zwraca uwagę na to, że w Polsce wciąż pokutuje przekonanie, iż to rodzice najlepiej opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością, tymczasem wiele czynności mógłby wykonywać właśnie asystent.

- Na pewno w zatrudnianiu asystentów nie są problemem pieniądze, ale po prostu zrozumienie podstawowej rzeczy – czym jest samodzielne życie. Bardzo istotny jest też niewłaściwy system orzeczniczy, bo przecież nie każda osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności czuje się tak samo – zaznacza Beata Karlińska.

Obecnie w Szczecinie pracuje czterech asystentów, dwóch jest finansowanych ze środków własnych Fundacji, a dwóch z budżetu PCPR.

- Nie udostępniamy usługi za darmo, gdyż wtedy ludzie tego nie szanują. Odpłatność wynosi 2 zł za godzinę, w wyjątkowych sytuacjach zwalniamy z tej opłaty – dodaje.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przymierza się także do usankcjonowania prawnego usługi trenera pracy.

- W tej chwili kończy się pilotażowy projekt PFRON o trenerze pracy, finansowany z EFS, czekamy więc na jego rezultaty i wytyczne. Stanowisko trenera pracy byłoby wprowadzone nowelizacją ustawy o rehabilitacji – mówi Krzysztof Kosiński.

Źródło: www.niepelnosprawni.pl

Autor: Angela Greniuk,
Źródło: ownfone.myownfone.com, stuffpolska.tv

Brytyjska firma OwnFone jako pierwsza na świecie wyprodukowała telefon z alfabetem Braille’a dla osób słabowidzących i niewidomych.

Urządzenie posiada od dwóch do ośmiu przycisków, które można spersonalizować i zmieniać. To pierwszy telefon, którego przedni i tylny panel powstaje za pomocą drukarki 3D.

Telefon jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy wybrać przycisk On/Off, zaczekać, aż wbudowana niebieska lampka zacznie wolno migać, i wybrać numer do osoby, z którą chce się rozmawiać. Aby zakończyć rozmowę należy wybrać „End Call”. Dodatkowym atutem urządzenia jest jego poręczność i lekkość – można go nosić na szyi lub schować do małej kieszeni, dzięki minimalnej wielkości 7 mm oraz wadze 40 g. Dodatkowo, przed zakupem takiej „komórki”, na stronie internetowej firmy można zaprojektować jej wygląd.

Cena telefonu to ok. 70 funtów (ok. 385 zł) i można go na razie nabyć jedynie w Wielkiej Brytanii.

To ciekawe rozwiązanie, choć idea telefonu nie jest oryginalna. W 2013 roku indyjski projektant Sumit Dagar zbudował prototyp smartfona z obsługą alfabetu Braille’a.

Źródło: www.niepelnosprawni.pl

2015-01-27 Reakcja myszy

Reakcja myszy

- Niedobór dawców rogówki i odrzuty w reakcji na przeszczep tkanki mogą wiązać się z trwałą utratą wzroku. Nasza praca jest obiecująca, bo daje nadzieję na wykorzystanie w leczeniu własnych komórek pacjenta i uniknięcie tego typu trudności – mówi dr James Funderburgh, współautor badania.

W ramach dalszych eksperymentów naukowcy wszczepili uzyskane keratocyty zdrowym myszom i nie zaobserwowali żadnych oznak nietolerancji przeszczepu. Komórki zintegrowały się z otaczającą je tkanką i zostały wykorzystane przez organizm zwierząt do tworzenia zrębu rogówki.
 

Teraz badacze chcą sprawdzić, czy ta technika pozwoli poprawić stan zdrowia u gryzoni cierpiących na bliznowacenie rogówki.

- Inne badania wykazały, że komórki macierzyste z miazgi zębowej mogą posłużyć do tworzenia komórek nerwowych, kostnych i wielu innych. Ta metoda stanowi ogromny potencjał do wykorzystania w medycynie regeneracyjnej – dodaje koordynatorka badania dr Fatima Syed-Picard.


Źródło: www.niepelnosprawni.pl